Produkt, architektura

Jednotná cena 120 Kč/ks.

Všechny fotografie jsou upravené, ve formátu JPEG, vypálené na CD/DVD, odevzdány do 7 dnů. Příplatek za zpracování expres činí 100% ceny. Doprava – 6 Kč/km.

Pořízené fotografie slouží k propagaci fotografa.

title